Monday, 16 June 2014

Animus & Anima σύμφωνα με τον Γιούνγκ


Όπως ακριβώς ζούμε σ’ ένα εξωτερικό κόσμο όπου μια ολόκληρη ήπειρος μπορεί από στιγμή σε στιγμή  να βυθιστεί ,ή ένας πόλος να μετακινηθεί, έτσι και εσωτερικά ζούμε σ’ένα κόσμο όπου σε κάθε στιγμή μπορεί να συμβεί κάτι παρόμοιο,που αν θα’ χει τη μορφή μίας ιδέας (έμμονης ή παράλογης) ή διάθεσης ( αόριστης ή απρόβλεπτης) δεν θα είναι γι’ αυτό το λόγο λιγότερο επικύνδινο και αξιόπιστο.


Σύμφωνα με τον Γιούνγκ μία τέτοια κατάρευση καθώς και μερικά από τα πιο δύσκολα και λεπτά ηθικά μας προβλήματα δημιουργούνται από την εμφάνιση ενός εσωτερικού προσώπου με αυτόνομη προσωπικότητα και μη συνειδητή συμπεριφορά. Το πρόσωπο αυτό εμφανίζεται στα όνειρα,στα οράματα,στις φαντασιώσεις μας ή προβάλλεται πάνω σε πρόσωπα ή καταστάσεις της καθημερινής μας ζωής.Έχει χαρακτηριστικά που λείπουν από την εξωτερική προσωπικότητα και λειτουργεί με τρόπο αντισταθμιστικό αλλά πάντα ασυνείδητο γιατί παρενοχλεί την προσαρμογή του ατόμου στον εξωτερικό κόσμο γκρεμίζοντας του την ιδανική εικόνα που έχει φτιάξει για τον εαυτό του.

Το πρόσωπο για το οποίο μιλάμε είναι αρχετυπικής μορφής,έχει τις ρίζες του στο συλλογικό ασυνείδητο και εμφανίζεται με θηλυκή μορφή (anima) αν το άτομο είναι άνδρας  ή με αρσενική μορφή (animus) αν το άτομο είναι γυναίκα. Πιο απλά μπορούμε να πούμε ότι και ο πιο τέλεια αρρενωπός άνδρας κλείνει μέσα του κάτι θηλυκό (και γνωρίζουμε ότι οι πολύ αρρενωποί άνδρες έχουν  προσεκτικά  φυλαγμένη και κρυμμένη  μια πολύ τρυφερή συναισθηματική ζωή που συχνά περιγράφουμε εσφαλμένα σαν «θηλυκή») ένω και η πιο θηλυκή γυναίκα κρύβει μέσα της  έναν άντρα (σαν μία εσωτερική μορφή της ψυχής της).Χαρακτηριστικό είναι ότι στο ασυνείδητο του άντρα  υπάρχει κληροδοτημένη μια ομαδική εικόνα γυναίκας με τη βοήθεια της οποίας ο άνδρας κατανοεί τη γυναικεία φύση,ενώ κάτι αντίστοιχο ισχύει για τη γυναίκα...

Πρόκειται για μία οντότητα που λειτουργεί ανεξάρτητα από τις άλλες ψυχικές λειτουργίες και παρεμβαίνει στη ζωή του ατόμου είτε βοηθητικά  είτε καταστρεπτικά αλλά πάντα καθοριστικά και επίμονα Animus σημαίνει νους ή πνεύμα.Είναι η αρσενική ψυχή μέσα στη γυναίκα  που κατεξοχήν λειτουργία της είναι ότι παράγει γνώμες.Αντιστοιχεί στον πατρικό λόγο. Η Anima είναι η θηλυκή ψυχή του άνδρα. Αντιστοιχεί στον μητρικό έρωτα και παράγει διαθέσεις.

Η επίδραση που έχουν στο Εγώ η άνιμα και ο άνιμους είναι βασικά η ίδια. Είναι πολύ δύσκολο ν’απαλλαγεί κανείς απ’ αυτή την επίδραση γιατί είναι πρώτα απ’ όλα ιδιαίτερα ισχυρή. Και αμέσως γεμίζει την εγωική προσωπικότητα με μια ακλόνητη αίσθηση δικαίωσης. Ύστερα η αιτία της επίδρασης προβάλλεται και φαίνεται ότι αποτελεί μέρος των αντικειμένων και των αντικειμενικών καταστάσεων (και τα δύο είναι γνωρίσματα του αρχετύπου). Φυσικά το αρχέτυπο υπάρχει a priori. Αυτό εξηγεί την αναμφισβήτητη ύπαρξη ορισμένων ψυχικών διαθέσεων  και γνωμών που είναι εντελώς παράλογες και οι οποίες είναι δύσκολο να επηρεαστούν  επειδή η υποβλητική επίδραση που ασκεί το αρχέτυπο είναι πολύ ισχυρή.Το συνειδητό γοητεύεται απ’αυτή αιχμαλωτίζεται, ναρκώνεται. Συχνά μάλιστα έχει μία αόριστη αίσθηση μίας ηθικής ήττας. Ύστερα αρχίζει να συμπριφέρεται όλο και πιο αμυντικά,περιφρονητικά και υποκριτικά, δημιουργώντας έτσι ένα φαύλο κύκλο που απλά αυξάνει τη αίσθηση της κατωτερότητας του. Τότε καταλύεται η ανθρώπινη σχέση γιατί όπως και η μεγαλομανία  έτσι και το αίσθημα κατωτερότητας,αποκλείει την αμοιβαία αναγνώριση. Και χωρίς αμοιβαία  αναγνώριση σχέση δεν υπάρχει.Κοινωνικά Δίκτυα

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...