Thursday, 30 January 2014

Ναρκωτικά, πληγή του σώματος και της ψυχής

Ο άνθρωπος στο ταξίδι της αναζήτησης της γνώσης ακολουθεί αρκετά μονοπάτια που πιστεύει πως θα τον οδηγήσουν πλησιέστερα στην πηγή, στην ουσία της αλήθειας αλλά και στην επίλυση θεμελιωδών ερωτημάτων που τον απασχολούν τόσο για την ίδια τη ζωή όσο και για τον τρόπο αντιμετώπισής της μέσα στην καθημερινότητά του. Προσπαθεί να φτάσει το φως, την πηγή προέλευσής του αλλά και ενίοτε να ξεφύγει από την πραγματικότητα που τον εγκλωβίζει πλέον δημιουργώντας του ένα πλασματικό αδιέξοδο. Προσπαθεί με σωστούς και λάθος τρόπους να φτάσει, να αγγίξει την ουσία των πραγμάτων, να σπάσει τα δεσμά που βιώνει ή που διαισθάνεται πως θέτονται γύρω του. Μέσα σε αυτήν την αναζήτηση πολλοί χάνονται. 


Το σκοτάδι είναι έτοιμο να δεχτεί στους κόλπους του κάθε χαμένη ψυχή να την αγκαλιάσει και να την εξαφανίσει. Ένας από τους τόπους του σκοταδιού, μια ψεύτικη αγκαλιά του σύγχρονου κόσμου μας είναι ο τόπος των ναρκωτικών. Μια πληγή που αντί να κλείνει, να επουλώνει, προσβάλλει ολοένα και μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού καταστρέφοντάς το ανεπανόρθωτα. 

Στο σύγχρονο κόσμο οι ναρκωτικές ουσίες είναι ουσίες σε ένα πολύ μεγάλο φάσμα φυσικών και χημικών κυρίως παρασκευασμάτων, που η κύρια ιδιότητά τους είναι ότι μεταβάλλουν ή διεγείρουν συγκεκριμένα εγκεφαλικά νεύρα, με αποτέλεσμα είτε τη δημιουργία ευφορίας μέσα σε μια διαφορετική κατάσταση ύπαρξης, είτε την ενεργοποίηση κάποιων αισθητηρίων, φυσικών ή αστρικών, χάρη στα οποία γίνεται αισθητή μια διαφορετική διάσταση του κόσμου και της εν γένει πραγματικότητας.

Οι ναρκωτικές ουσίες σε ολόκληρο τον πλανήτη ήταν πάντοτε αρκετά διαδεδομένες καθώς τις συναντάμε σε πολλούς πολιτισμούς, σε όλες τις φυλές. Στο παρελθόν, βεβαίως, η χρήση τους ελεγχόταν από το ιερατείο της εκάστοτε φυλής και χρησιμοποιείτο ακριβώς για να πετύχουν αυτό το άνοιγμα σε άλλες διαστάσεις αλλά με απόλυτη γνώση των επιδράσεων και επιπτώσεων που αυτές οι ουσίες έφεραν και με περιορισμένη χρήση τους από συγκεκριμένα άτομα και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, καθώς δεν ήταν λίγα τα κρούσματα θανάτων ή απώλειας της συνείδησης και της κατάληξης σε τρέλα. 

Σήμερα ο έλεγχος των ουσιών αυτών έχει περάσει σε άλλα κέντρα δύναμης οικονομικά ή και διοικητικά. Ολόκληρες οικονομίες στηρίζονται στην παραγωγή και διάθεση τέτοιων ουσιών, με μοναδικό κριτήριο το κέρδος και τον έλεγχο των περισσότερο συνειδητοποιημένων τμημάτων του πληθυσμού. Το φίλτρο που διέθεταν και χρησιμοποιούσαν οι παλαιότερες χρονικά και πολιτισμικά φυλές έχει φυσικά εκλείψει καθώς τα κέντρα ελέγχου έχουν διαφοροποιηθεί και φυσικά οι στόχοι είναι διαφορετικοί. 

Ας δούμε τώρα, αφήνοντας για αργότερα αυτό το θέμα της επίδρασης και του έλεγχου μέσω των ναρκωτικών ουσιών που θα επανεξετάσουμε κάτω από τα όσα θα αναφερθούν τα σημεία εκείνα που μας απασχολούν εσωτερικά σχετικά με αυτές τις ουσίες, καθώς και τη λειτουργία τους επάνω στους φορείς του ανθρώπου, τις χημικές επιδράσεις που επιφέρουν στα σώματα (φυσικό σώμα, αστρικό σώμα ή σώμα των συναισθημάτων και νοητικό σώμα) καθώς επηρεάζουν συγκεκριμένα κέντρα και ανοίγουν αστρικές πύλες προς κάθε κατεύθυνση. 

Πέρα λοιπόν από την καθαρά φυσική επίδραση και την εξάρτηση όλου του φυσικού φορέα από τη χημική διαδικασία που συντελείται στον οργανισμό, η κύρια και πολλές φορές αμετάκλητη καταστροφή που επέρχεται είναι η καταστροφή αυτών ακριβώς των πυλών που ανοίγουν και οι οποίες μένουν ανεξέλεγκτα ανοιχτές, χωρίς κανένα φίλτρο και καμία προστασία. Ακόμα και αν κατορθώσει κανείς ν’ απαλλαγεί από αυτή την τόσο σοβαρή για τον οργανισμό του εξάρτηση, από φυσική άποψη, είναι σχεδόν αδύνατο να επανέλθουν οι πύλες που άνοιξαν στην προγενέστερη κατάσταση, καθώς έχουν καταστραφεί οι ψυχικές άμυνες που σφράγιζαν αυτές τις πύλες. 

Για όσους ασχολούνται με την εσωτερική εξέλιξη, αυτοβελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη ίσως τα πράγματα να είναι κάπως καλύτερα καθώς μέσα από την εσωτερική εξάσκηση μπορεί να επιτευχθεί μια σχετική επούλωση και πέρα από τη φυσική εξάρτηση, που μπορεί να θεραπευτεί, είναι πιθανόν «οι τρύπες» που ανοίγονται στον αστρικό τομέα να κλείσουν και τα κέντρα να διατηρηθούν σε μια ισορροπημένη κατάσταση. Πάντοτε όμως, θα απαιτείται συνεχής εγρήγορση εκ μέρους του ατόμου γιατί θα υπάρχει συνεχώς η ροπή τα κέντρα που μέσα από εσωτερικές εργασίες ελέγχονται να ανοίξουν ξανά, αν όχι με τις ίδιες ουσίες, τουλάχιστον με κάποιες παραπλήσιες, όπως για παράδειγμα με το αλκοόλ. Γι αυτό δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο, άτομα με εμπειρίες σε ναρκωτικές ουσίες σε παλαιότερη εποχή να έχουν μια ροπή σε οποιαδήποτε άλλη ουσία μεταβάλλει τη συνείδηση και πολλές φορές να υποκύπτουν σε αυτή. 

Η διέγερση των κέντρων που υφίσταται με χημικό τρόπο εξαιτίας των ναρκωτικών ουσιών, μπορεί να επιτευχθεί μέσα από εσωτερικούς παράγοντες και συγκεκριμένες λειτουργίες. Κάτω από τέτοιες συνθήκες το άτομο έχει την δυνατότητα να ελέγχει το ίδιο την επιτυγχάνουσα διέγερση και τα αποτελέσματά της καθώς επίσης και το άνοιγμα ή το κλείσιμο των διόδων που πραγματώνει. Ο έλεγχος αυτός είναι συνειδητός και τα αποτελέσματα αυτής της εσωτερικής προσέγγισης είναι σαφώς καλύτερα ποιοτικά καθώς επιλέγεις ο ίδιος τι θέλεις να προσεγγίσεις και ταυτόχρονα ασφαλέστερα σε σχέση με εκείνα που επέρχονται κάτω από τη χρήση χημικών μέσων, καθώς τοποθετείς ο ίδιος τις δικλείδες ασφαλείας για τους αόρατους κόσμους. 

Η χρήση χημικών μέσων σε οποιαδήποτε μορφή κι αν γίνεται προσφέρει αμεσότητα χωρίς κόπο. Η διέγερση, όμως μέσα από εσωτερικούς μηχανισμούς είναι πιο επίπονη, πιο χρονοβόρα και απαιτεί την εσωτερική θεμελίωση του ατόμου ενώ στοχεύει στην συγκρότηση και αναδόμηση του εαυτού και όχι στον αποσυντονισμό του. 

Πρόκειται για δύο διαφορετικές εντελώς προσεγγίσεις του ίδιου ακριβώς θέματος και είναι σημαντικό να υπάρχει απόλυτη διάκριση και γνώση της μιας προσέγγισης και της άλλης. Τα άτομα που επιλέγουν το χημικό τρόπο, ή τον είχαν επιλέξει στο παρελθόν, αποδεικνύονται εξαιρετικά ευάλωτα σε κάθε ψυχική πίεση, καθώς οι πυλώνες τους είναι ευαίσθητοι και ανοιχτοί. Επίσης, διαθέτουν τη μη ελέγξιμη μεταβαλλόμενη κατάσταση συνείδησης που τα καθιστά ιδιαίτερα τρωτά μέσα στον υλικό κόσμο αλλά και γενικότερα μέσα σε όλους τους κόσμους. Δεν ωφελεί μόνον η αποθεραπεία από τη χημική επίδραση στο φυσικό ή στον ψυχικό φορέα, χρειάζεται μια γενικότερη πόλωση σε μια προσπάθεια προστασίας των ανοιχτών πλέον διόδων και κατεστρεμμένων πυλών που τους αφήνουν ανά πάσα στιγμή ανοιχτούς σε κάθε επίθεση ηθελημένη ή ακούσια στον αστρικό κόσμο. Γι’ αυτό το λόγο η γνώση και η πρόληψη είναι πολύ καλύτερη από οποιαδήποτε θεραπεία, καθώς τα αποτελέσματα της θεραπείας δε φθάνουν ποτέ στην απόλυτη ίαση. 

Ένας άλλος διαχωρισμός που πρέπει επίσης να προσεχτεί είναι ο διαχωρισμός των ναρκωτικών σε «σκληρά» και «μαλακά». Ουσιαστικά τέτοια διάκριση δεν υφίσταται. Υπάρχουν ουσίες που δημιουργούν μεγαλύτερη ή μικρότερη βλάβη και ως προς το βαθμό αυτό μπορεί να υπάρξει μια διαβάθμιση αλλά όχι διάκριση. Επειδή όμως τα πάντα εξειδανικεύονται και μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές κάθε ψυχή έχει να διανύσει ένα διαφορετικό μονοπάτι. Η ίδια ουσία μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά σε κάθε άτομο και να έχει σαφώς διαφορετικά ,επιβλαβή πάντοτε αποτελέσματα, καθώς η βλάβη υφίσταται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό ανάλογα με την ψυχοσύνθεση και τις χορδές κρούσης του κάθε ατόμου. Η βλάβη κυμαίνεται ανάλογα με τον τύπο του ναρκωτικού. Τα λεγόμενα «μαλακά» ναρκωτικά βλάπτουν το ανεξέλεγκτο των εμπειριών και τραυματίζουν την ατομική ατμόσφαιρα καθώς καταστρέφουν κάθε ψυχική άμυνα. Τα «σκληρά» από την άλλη προκαλούν πλήρη απώλεια της άμυνας και πλήρη έκθεση των ψυχικών περιεχομένων του ατόμου σε κάθε επιβουλή. Η καταστροφή του αστρικού και του νοητικού κόσμου διαλύει τις ψυχικές άμυνες και καθιστά το άτομο ευάλωτο, όχι μόνο από το περιβάλλον του αλλά και από τον ίδιο του τον εαυτό. 

Σήμερα, πίσω από τα δίκτυα που εμπορεύονται τα ναρκωτικά, υπάρχουν άλλα κέντρα διαχείρισης του κόσμου που γνωρίζουν όλες τις παραμέτρους λειτουργίας των ουσιών αυτών και κατευθύνουν ανάλογα με τους επιθυμητούς στόχους τις ουσίες έτσι ώστε να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα πάνω σε συγκεκριμένους πληθυσμούς. Έτσι ελέγχουν μερικά τους πληθυσμούς αυτούς και ειδικότερα τις νέες γενεές των πληθυσμών αυτών που είναι και οι πλέον επικίνδυνες για την ανατροπή των συστημάτων που αυτά τα κυκλώματα στηρίζουν. Καταφέρνουν με αυτό τον τρόπο να διεισδύσουν μέσα σε αυτά τα πλέον επικίνδυνα κοινωνικά κομμάτια αλλοτροιώνοντά τα συνειδησιακά και εξαφανίζοντάς τα φυσικά, ώστε να ελέγχουν καλύτερα το γηραιότερο πληθυσμό και τα πιο συντηρητικά κομμάτια του νεανικού πληθυσμού. Αυτά τα κυκλώματα λειτουργούν σε όλη την επικράτεια του πλανήτη ανεξάρτητα οικονομικού υπόβαθρου του πληθυσμού ή πολιτισμού. Είναι απλωμένα παντού όχι μόνο μέσα από τα διοικητικά και τα εξουσιαστικά κέντρα, αλλά και μέσα από τα ίδια τα λαϊκά στρώματα, εξαπλώνοντας αυτή την αίσθηση διάλυσης σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής και οικονομικής δομής. 

Ένα μέρος μικρό αλλά δυναμικό από τους πληθυσμούς των πλέον οικονομικά και μορφωτικά χωρών έχει κατανοήσει σε αρκετά μεγάλο βαθμό το ζήτημα του προβλήματος και αγωνίζεται για τη διάσωση όχι μόνο των ήδη πληγέντων αλλά και των άθικτων τμημάτων την νεολαίας μέσα από ενημέρωση και αύξηση της συνείδησης. Όσον αφορά τους οικονομικά ασθενέστερους πληθυσμούς και χώρες, αυτές βρίσκονται έρμαια στα χέρια των κέντρων δύναμης, χωρίς καμία βοήθεια από πουθενά, πέρα από τη δική τους κατά άτομο εσωτερική δομή και αντίσταση. Το βέβαιο είναι πως κάθε ψυχή μπορεί να διαλέξει το δρόμο της και να αναδυθεί μέσα σε ένα καινούργιο κόσμο, ανάλογα με τις δυνάμεις που κρύβει μέσα της και το εξελικτικό επίπεδο που έχει κατακτήσει. Οι επιλογές της μπορούν να επιδεινώσουν ή να εξαγνίσουν, σε μεγάλο βαθμό τις πληγές και τις βλάβες του παρελθόντος. Φυσικά η πορεία της θεραπείας είναι πολύ πιο δύσκολη και επώδυνη από ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί κανείς, γι αυτό η πρόληψη είναι πάντοτε η καλύτερη μέθοδος. 

Η γνώση, η εσωτερική γνώση, και η διάχυση αυτής της γνώσης χωρίς απαγορευτικές προτάσεις, αλλά με την εσωτερική διάσταση του ζητήματος , με την προσέγγιση μέσα από την κατανόηση, είναι πολύ πιο ευεργετική από οποιαδήποτε θεραπεία κι αυτό γιατί στο δρόμο της θεραπείας η ψυχή βρίσκεται απογυμνωμένη, πληγωμένη και πρέπει μόνη της να σταθεί και να αναδυθεί από το πηγάδι του ονομάζεται «το τούνελ της μοναξιάς». 

Συγγραφέας: B.A.
Πηγή: e-zine.gr

Κοινωνικά Δίκτυα

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...